Nežádoucí účinky přípravku Lasix a jak se jim vyhnout

Lasix je kličkové diuretikum, které z těla vylučuje vodu a sůl a pomáhá tak snižovat krevní tlak.

Lasix je obchodní název tablet na předpis, které léčí zadržování tekutin (otoky) v důsledku městnavého srdečního selhání, cirhózy jater nebo onemocnění ledvin. Lasix se také používá ke snížení krevního tlaku u lidí s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) a často také s problémy s ledvinami.

Léčivá látka přípravku Lasix, furosemid, je kličkové diuretikum (“pilulka na vodu”), které zvyšuje vylučování vody a soli z těla, snižuje nadbytečné tekutiny z tělesných tkání a snižuje krevní tlak. Stejně jako všechna diuretika může i přípravek Lasix způsobovat nežádoucí účinky a vzájemně působit s jinými léky. Pečlivé přezkoumání výhod a nevýhod užívání přípravku Lasix je důležitým prvním krokem při rozhodování o zahájení léčby.

Lasix 40mg bez lékařského předpisu v lékárně.

Časté nežádoucí účinky přípravku Lasix

Mezi nejčastější nežádoucí účinky přípravku Lasix patří:

 • Časté močení
 • Nízká hladina elektrolytů
 • Závratě
 • Vertigo
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Průjem
 • Zácpa
 • Dráždění úst nebo žaludku
 • Abdominal cramps
 • Loss of appetite
 • Sudden drop in blood pressure when standing up (orthostatic hypotension)
 • Muscle cramps or muscle pain
 • Weakness
 • Numbness
 • Ringing in the ears (tinnitus)
 • Headache
 • Blurred vision
 • Changes in color vision
 • Restlessness
 • Elevated blood sugar levels
 • Elevated cholesterol and fats in the blood
 • Excess uric acid
 • Sugar in the urine
 • Increased liver enzymes
 • Allergic reactions such as skin rash, hives, itching, or sensitivity to light

Serious side effects of Lasix

Like all water pills, Lasix has several serious and potentially severe side effects including:

 • Dehydration
 • Severe electrolyte depletion
 • Low potassium levels in the blood
 • Low blood volume
 • Jaundice
 • Elevated blood pH
 • Ztráta sluchu
 • Snížení nebo ztráta mozkových funkcí v důsledku poruchy funkce jater
 • Otok slinivky břišní
 • Poruchy krevního oběhu
 • Závažné alergické reakce

Jak dlouho trvají nežádoucí účinky přípravku Lasix?

Většina méně závažných nežádoucích účinků je dočasná a odezní přibližně za šest až osm hodin po užití dávky přípravku Lasix. Jiné běžné nežádoucí účinky mohou odeznívat déle, např. dehydratace, nerovnováha elektrolytů, zvýšená hladina cukru v krvi nebo vysoká hladina cholesterolu.

Závažné nežádoucí účinky mohou vyžadovat léčbu a jejich odeznění může trvat několik dní. Otok slinivky břišní nebo krevní poruchy, jako je anémie (nízký počet krvinek), mohou vyžadovat odeznění v řádu dnů nebo týdnů. Ztráta sluchu a hučení v uších jsou závažné nežádoucí účinky, které jsou obvykle dočasné. Existuje však vzácná možnost trvalé ztráty sluchu u osob užívajících jiné léky, které jsou toxické pro uši, nebo u osob se sníženou funkcí ledvin. Oběhový kolaps v důsledku těžké dehydratace nebo kóma v důsledku poruchy funkce jater jsou potenciálně život ohrožující a budou vyžadovat intenzivní nemocniční péči.

Kontraindikace a upozornění přípravku Lasix

Stejně jako všechny léky na předpis, i přípravek Lasix může být u některých osob s určitými zdravotními potížemi omezen nebo se mu lze zcela vyhnout. Problémy může způsobit také nesprávné užívání nebo příliš velké množství přípravku Lasix.

Zneužívání a závislost

Lasix není lék, který by způsoboval závislost, ani není běžně zneužíván nebo nesprávně užíván mimo závodní atletiku. Při vysazení přípravku Lasix jsou však možné abstinenční příznaky. Když se přípravek Lasix přestane užívat, tělo někdy nadměrně kompenzuje zadržování příliš velkého množství vody a soli. V důsledku toho se v tělesných tkáních a krevním řečišti hromadí tekutiny, což způsobuje na několik dní zpětné otoky a vysoký krevní tlak. I když je obecně neškodný, lidé se srdečním onemocněním nebo srdečním selháním budou po ukončení léčby přípravkem Lasix vyžadovat pozorování a sledování. Aby se zabránilo tomuto rebound efektu, mohou zdravotníci postupně snižovat dávku přípravku Lasix až do jeho vysazení nebo pacienta zařadit na dietu s nízkým obsahem sodíku.

Předávkování

Maximální denní dávka tablet přípravku Lasix je 600 mg. Předávkování přípravkem Lasix může způsobit těžkou dehydrataci, nízký objem krve, nízkou hladinu draslíku a těžkou depleci elektrolytů. Příznaky předávkování zahrnují extrémní žízeň, extrémní slabost, silné pocení, horkou nebo suchou kůži, bolesti svalů nebo křeče, změny srdečního rytmu, nevolnost, zvracení a mdloby. If too much Lasix has been taken, emergency medical care is required.

Restrictions

All people taking Lasix will be monitored for signs of:

 • Dehydration symptoms such as dry mouth, thirst, weakness, muscle cramps, and digestive system problems
 • Low potassium levels
 • Low sodium levels
 • Low magnesium levels
 • Low calcium levels
 • Alkaline blood
 • High blood sugar

Lasix je kontraindikován (zakázán) pro použití u osob s:

 • Anurií, tj. “bez moči”, způsobenou tím, že ledviny již neprodukují moč
 • Závažnými alergickými reakcemi na furosemid nebo na neúčinné složky přípravku Lasix

Lidé s určitými zdravotními potížemi mohou vyžadovat omezení dávky nebo pečlivé sledování nežádoucích účinků:

  Případné potíže s dýchacími cestami
 • U nedonošených novorozenců může dojít k tvorbě ledvinových kamenů nebo usazenin vápníku v ledvinách
 • U osob starších 65 let by mohla být zahájena léčba nejnižší možnou dávkou a mohly by být sledovány, zda nedochází k dehydrataci, nerovnováze elektrolytů, problémům s krevním oběhem (např. krevní sraženiny) nebo ledvinám
 • Lidé s onemocněním ledvin nebo jater budou pečlivě sledováni a mohou dostávat nižší dávky
 • U osob s cukrovkou může dojít ke zvýšení hladiny cukru v krvi
 • U osob se závažnými problémy s udržením moči, jako je zvětšená prostata nebo úzká močová trubice, může dojít k výraznému zhoršení příznaků. V prvních dnech budou vyžadovat pečlivé sledování
 • Při užívání přípravku Lasix by se mohla zhoršit dna
 • U osob s nefrotickým syndromem může být přípravek Lasix méně účinný a může častěji způsobovat problémy se sluchem
 • Při užívání přípravku Lasix by se mohl aktivovat nebo zhoršit lupus

O rizicích a přínosech užívání přípravku Lasix během těhotenství nebo kojení se poraďte s lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Doporučuje se, aby byl přípravek Lasix užíván u těhotných žen pouze v případě, že potenciální přínosy převažují nad rizikem pro jejich nenarozené dítě, protože celková bezpečnost není zcela známa. I Lasix snižuje laktaci kojících matek a objevuje se v mateřském mléce, proto se u těchto žen tomuto léku často vyhýbáme.

Interakce přípravku Lasix

Vzhledem k možným lékovým interakcím by se přípravek Lasix neměl užívat s některými druhy léků. Některé léky by se s přípravkem Lasix neměly kombinovat nikdy a jiným lékům je třeba se snažit vyhnout, ale několik typů léků bude při užívání s přípravkem Lasix vyžadovat opatrnost a případnou úpravu dávky.

Dva léky se s přípravkem Lasix nikdy nekombinují:

 • Desmopresin
 • Marplan (isokarboxazid)

Vzhledem k riziku dehydratace, elektrolytové nerovnováhy, poškození ledvin nebo oběhového kolapsu patří mezi léky, kterým je třeba se vyhnout nebo je užívat opatrně společně s přípravkem Lasix:

 • Přípravky pro léčbu bolesti a poruch dýchání
 • Diuretics
 • Laxatives
 • Corticosteroids
 • Proton-pump inhibitors
 • Bronchodilators (beta-2 agonists)

Medications that can affect blood pressure such as:

 • Sedatives
 • Barbiturates
 • Opioid pain relievers
 • Antipsychotic medications
 • Erectile dysfunction medications
 • Stimulants (including caffeine)
 • ADHD medications
 • Wakefulness agents
 • Antidepressants
 • Corticosteroids
 • Migraine medications (triptans and ergots)

Finally, other medications to avoid or use cautiously are:

 • Aminoglycoside antibiotics
 • Certain cancer drugs
 • NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs)
 • Quinine-based drugs
 • Bile acid sequestrants (used to treat high cholesterol)
 • Certain seizure medications
 • Některé léky na cukrovku
 • Metotrexát
 • Lithium

Jak se vyhnout nežádoucím účinkům přípravku Lasix

U osob užívajících Lasix nebo jakékoli jiné diuretikum se mohou vyskytnout nežádoucí vedlejší účinky. Lasix jako tabletu lidé obvykle užívají každý den, někdy po delší dobu. Několik bezpečnostních zásad může pomoci maximalizovat jeho přínos a zároveň minimalizovat riziko nežádoucích účinků.

1. Přípravek Lasix užívejte podle pokynů

Dodržujte všechny pokyny, které vám dal poskytovatel zdravotní péče nebo které jsou vytištěny na štítku receptu. Standardní dávka je 40-120 mg denně při otocích a 10-40 mg dvakrát denně při hypertenzi. Pokud je dávka rozdělena do dvou denních dávek, nevynechávejte dávku ani nekombinujte dvě dávky do jedné. Neužívejte více nebo méně než je předepsáno, dokud se neporadíte s lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem.

2. Informujte lékaře o všech zdravotních potížích a lécích

Mnoho zdravotních stavů a léků může ovlivnit bezpečnost užívání přípravku Lasix, proto se ujistěte, že předepisující lékař nebo zdravotnický pracovník je dobře informován o:

 • Vyšetřujte si, zda máte v těle nějaký lék, který by vám pomohl při léčbě, nebo zda máte v těle nějaký lék.
 • Všechny současné zdravotní potíže, zejména onemocnění ledvin, jater, problémy s močením, nízký krevní tlak, cukrovku, dnu, lupus, problémy s elektrolyty nebo alergii na sulfonamidy (sulfa léky)
 • Těhotenství, kojení nebo plány na otěhotnění
 • Jakákoli nadcházející operace nebo operace plánovaná v budoucnu
 • Blížící se krevní testy na glykémii
 • Jakékoli plánované vyšetření magnetickou rezonancí nebo lékařské vyšetření, které bude obsahovat radioaktivní kontrastní látky
 • Všechny volně prodejné léky a léky na předpis, doplňky stravy a bylinné přípravky, které užíváte, zejména desmopresin nebo Marplan (isokarboxazid)

3. Sledujte příznaky dehydratace nebo nerovnováhy elektrolytů

Lékař nebo poskytovatel zdravotní péče vám vysvětlí, kolik a jaké tekutiny máte po podání dávky přípravku Lasix přijmout. Ty mohou být omezeny, aby byl zajištěn úspěch léčby. Přesto sledujte příznaky závažné dehydratace nebo elektrolytové deplece. Mezi ně patří:

 • Suchost v ústech
 • Suché oči
 • Svalové křeče
 • Ospalost
 • Únava
 • Slabost
 • Nepravidelný srdeční tep
 • Zrychlený srdeční tep
 • Pokud není omezena konzumace tekutin, při příznacích dehydratace ihned přijměte tekutiny. Pokud jsou tekutiny omezeny, zavolejte lékaře, který vám poradí.

  Aby se předešlo elektrolytové nerovnováze, bude lidem často předepsána suplementace draslíku, například přípravek Klor-Con. Kromě toho mohou poskytovatelé zdravotní péče doporučit změny ve stravě, aby se zvýšilo množství draslíku.

  V horkých letních dnech dbejte zvýšené opatrnosti, protože u lidí je větší pravděpodobnost dehydratace a ztráty elektrolytů. Lidé se mohou v horkých dnech vyhýbat pobytu venku nebo jej omezit a vždy s sebou nosit láhev s vodou. Vzhledem k tomu, že někteří lidé mohou být při užívání přípravku Lasix citlivější na sluneční záření, je dobré být opatrný během slunečných dnů a nosit opalovací krém nebo ochranný oděv.

  4. Dodržujte všechny kontrolní návštěvy a často se doma kontrolujte

  Abyste se vyhnuli některým závažnějším nežádoucím účinkům, dbejte na dodržování všech schůzek a provádění potřebných vyšetření. Účelem těchto testů a návštěv je částečně sledovat případné nežádoucí účinky dříve, než se z nich stanou závažné zdravotní problémy. Někteří lidé s již existujícími zdravotními potížemi mohou být požádáni o pravidelné sledování tělesné hmotnosti, krevního tlaku nebo hladiny cukru v krvi. Tyto hodnoty poctivě kontrolujte pomocí v obchodě zakoupených koupelnových vah, manžet na měření krevního tlaku nebo glukózy v krvi. Hodnoty si zaznamenávejte a ukazujte je lékaři při návštěvách v ordinaci. V závislosti na předchozím stavu by se lidé užívající Lasix měli ujistit, že s lékařem probrali své cílové rozmezí krevního tlaku, ideální rozmezí hladiny cukru v krvi nebo kolik mohou přibrat či zhubnout.

  5. Plánujte své aktivity podle dávkovacího schématu

  Zdravotník může požádat, aby se přípravek Lasix užíval vždy v určitou denní dobu. Pamatujte: časté močení je nejčastějším účinkem užívání přípravku Lasix. Je dobré odložit některé aktivity alespoň o čtyři až šest hodin po užití dávky. Někteří lidé nemusí mít přísný časový rozvrh. V takovém případě lze dávku užít v době, která je pro denní aktivity vhodnější.

  6. Vyhněte se pozdnímu podání dávky

  Při příliš pozdním užití dávky přípravku Lasix může být obtížné usnout kvůli častému odbíhání na toaletu. Většina zdravotnických pracovníků doporučuje, aby lidé neužívali přípravek Lasix po určité době, například po 16:00. Zeptejte se lékaře, lékárníka nebo jiného poskytovatele zdravotní péče, jak pozdě během dne lze přípravek Lasix užívat, aniž byste si zkazili dobrý spánek.

  7. Vyhněte se některým běžným volně prodejným lékům

  Oblíbené léky proti bolesti (NSAID), jako je ibuprofen (Advil, Motrin) a naproxen (Aleve), mohou snižovat účinnost přípravku Lasix a zvyšovat rizika pro ledviny nebo uši. Také volně prodejná projímadla, jako je Miralax a citrát hořečnatý, zvyšují riziko dehydratace a vyčerpání elektrolytů. Při užívání přípravku Lasix se zeptejte lékaře nebo jiného poskytovatele zdravotní péče na alternativy k běžně používaným volně prodejným lékům.