Lasix bijwerkingen en hoe ze te vermijden

Lasix is een lisdiureticum dat water en zout uit het lichaam verwijdert om de bloeddruk te helpen verlagen.

Lasix is de merknaam van een recepttablet voor de behandeling van vochtretentie (oedeem) als gevolg van congestief hartfalen, levercirrose of nierziekte. Lasix wordt ook gebruikt om de bloeddruk te verlagen bij mensen met hoge bloeddruk (hypertensie) en, vaak, ook met nierproblemen.

Het werkzame bestanddeel van Lasix, furosemide, is een lisdiureticum (“waterpil”) dat de afvoer van water en zout door het lichaam verhoogt, waardoor overtollig vocht uit de lichaamsweefsels wordt afgevoerd en de bloeddruk wordt verlaagd. Zoals alle diuretica, kan Lasix bijwerkingen veroorzaken en interageren met andere geneesmiddelen. Een zorgvuldige beoordeling van de voor- en nadelen van het gebruik van Lasix is een essentiële eerste stap bij de beslissing om met de behandeling te beginnen.

Lasix 40mg zonder voorschrift bij de apotheek.

Gemeenschappelijke bijwerkingen van Lasix

De meest voorkomende bijwerkingen van Lasix zijn:

 • frequent urineren
 • Lage elektrolytenniveaus
 • duizeligheid
 • Vertigo
 • Nausea
 • overgeven
 • diarree
 • Constipatie
 • Irritatie van de mond of maag
 • Abdominal cramps
 • Loss of appetite
 • Sudden drop in blood pressure when standing up (orthostatic hypotension)
 • Muscle cramps or muscle pain
 • Weakness
 • Numbness
 • Ringing in the ears (tinnitus)
 • Headache
 • Blurred vision
 • Changes in color vision
 • Restlessness
 • Elevated blood sugar levels
 • Elevated cholesterol and fats in the blood
 • Excess uric acid
 • Sugar in the urine
 • Increased liver enzymes
 • Allergic reactions such as skin rash, hives, itching, or sensitivity to light

Serious side effects of Lasix

Like all water pills, Lasix has several serious and potentially severe side effects including:

 • Dehydration
 • Severe electrolyte depletion
 • Low potassium levels in the blood
 • Low blood volume
 • Jaundice
 • Elevated blood pH
 • Geverlies van gehoor
 • Afname of verlies van hersenfunctie als gevolg van leverfunctiestoornissen
 • zwelling van de alvleesklier
 • Bloedstoornissen
 • Erge allergische reacties

Hoe lang duren de bijwerkingen van Lasix?

De meeste kleine bijwerkingen zijn tijdelijk en verdwijnen na ongeveer zes tot acht uur na inname van de dosis Lasix. Het kan langer duren voordat andere veel voorkomende bijwerkingen verdwijnen, zoals uitdroging, een verstoord elektrolytenevenwicht, een verhoogde bloedsuikerspiegel of een verhoogd cholesterolgehalte.

Ernstige bijwerkingen kunnen behandeling vereisen en het duurt enkele dagen om te verdwijnen. Zwelling van de alvleesklier of bloedstoornissen zoals bloedarmoede (laag aantal bloedcellen) kunnen dagen of weken duren om te verdwijnen. Gehoorverlies en tinnitus zijn ernstige bijwerkingen die meestal tijdelijk zijn. Er is echter een zeldzame kans op blijvend gehoorverlies bij mensen die andere medicijnen gebruiken die giftig zijn voor de oren of met een verminderde nierfunctie. Instorting van de bloedsomloop als gevolg van ernstige uitdroging of coma als gevolg van leverfunctiestoornissen zijn potentieel levensbedreigend en vereisen intensieve ziekenhuiszorg.

Lasix contra-indicaties & waarschuwingen

Zoals alle geneesmiddelen op recept, kan Lasix bij sommige mensen met bepaalde medische aandoeningen worden beperkt of volledig worden vermeden. Verkeerd gebruik of inname van te veel Lasix kan ook problemen veroorzaken.

Misbruik en afhankelijkheid

Lasix is geen middel dat afhankelijkheid veroorzaakt en wordt buiten de wedstrijdsport niet vaak misbruikt. Ontwenningsverschijnselen zijn echter mogelijk wanneer Lasix wordt gestaakt. Wanneer Lasix niet langer wordt ingenomen, gaat het lichaam soms overcompenseren door te veel water en zout vast te houden. Als gevolg hiervan hoopt zich vocht op in de weefsels en de bloedbaan van het lichaam, wat een paar dagen lang oedeem en hoge bloeddruk veroorzaakt. Hoewel dit over het algemeen geen kwaad kan, moeten mensen met een hartaandoening of hartfalen worden geobserveerd en gecontroleerd nadat de behandeling met Lasix is gestopt. Om dit rebound-effect te voorkomen, kunnen zorgverleners de Lasix-dosis geleidelijk verlagen tot het staakt of de patiënt op een natriumarm dieet zetten.

Overdosering

De maximale dagelijkse dosis Lasix-tabletten is 600 mg. Een overdosis Lasix kan leiden tot ernstige dehydratatie, laag bloedvolume, laag kaliumgehalte en ernstige uitputting van elektrolyten. Symptomen van een overdosis zijn extreme dorst, extreme zwakte, hevig zweten, hete of droge huid, spierpijn of -krampen, veranderingen in de hartslag, misselijkheid, braken, en flauwvallen. If too much Lasix has been taken, emergency medical care is required.

Restrictions

All people taking Lasix will be monitored for signs of:

 • Dehydration symptoms such as dry mouth, thirst, weakness, muscle cramps, and digestive system problems
 • Low potassium levels
 • Low sodium levels
 • Low magnesium levels
 • Low calcium levels
 • Alkaline blood
 • High blood sugar

Lasix is gecontra-indiceerd (verboden) voor gebruik bij mensen met:

 • Anurie, dat wil zeggen ‘geen urine’, veroorzaakt wanneer de nieren geen urine meer produceren
 • ernstige allergische reacties op furosemide of de inactieve bestanddelen van Lasix

Mensen met bepaalde medische aandoeningen kunnen een beperkte dosis of een nauwgezette controle op bijwerkingen nodig hebben:

 • Premature pasgeborenen kunnen nierstenen of calciumafzettingen in de nieren krijgen
 • Mensen ouder dan 65 jaar kunnen met de laagst mogelijke dosis beginnen en worden gecontroleerd op uitdroging, een verstoring van de elektrolytenbalans, problemen met de bloedsomloop (zoals bloedstolsels), of nierproblemen
 • Mensen met nier- of leveraandoeningen worden nauwlettend in de gaten gehouden en kunnen lagere doses krijgen
 • De bloedsuikerspiegel kan stijgen bij mensen met diabetes
 • Mensen met ernstige urineretentieproblemen, zoals een vergrote prostaat of een nauwe plasbuis, kunnen een aanzienlijke verergering van hun symptomen ervaren. Zij zullen de eerste dagen nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.
 • Jicht kan verergeren bij gebruik van Lasix
 • Bij mensen met nefrotisch syndroom kan Lasix minder effectief zijn en meer kans geven op gehoorproblemen
 • Lupus kan worden geactiveerd of verergeren bij gebruik van Lasix

Vraag een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg naar de risico’s en voordelen van het gebruik van Lasix tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding. Het wordt aanbevolen Lasix alleen te gebruiken bij zwangere vrouwen als de mogelijke voordelen opwegen tegen het risico voor hun ongeboren kind, omdat de algemene veiligheid niet volledig bekend is. I Lasix vermindert de borstvoeding voor moeders die borstvoeding geven en komt voor in de moedermelk, dus deze medicatie wordt vaak vermeden bij deze vrouwen.

Lasix interacties

Omwille van mogelijke wisselwerkingen tussen geneesmiddelen, mag Lasix niet worden ingenomen met bepaalde soorten geneesmiddelen. Sommige medicijnen mogen nooit met Lasix worden gecombineerd en andere medicijnen moeten worden vermeden, maar bij verschillende soorten medicijnen is voorzichtigheid geboden en moet de dosis mogelijk worden aangepast wanneer Lasix wordt ingenomen.

Twee geneesmiddelen worden nooit gecombineerd met Lasix:

 • Desmopressine
 • Marplan (isocarboxazid)

Omwille van het risico op uitdroging, elektrolytenstoornissen, nierbeschadiging of instorting van de bloedsomloop moeten geneesmiddelen die samen met Lasix moeten worden vermeden of met voorzichtigheid worden gebruikt, onder meer zijn:

 • Diuretics
 • Laxatives
 • Corticosteroids
 • Proton-pump inhibitors
 • Bronchodilators (beta-2 agonists)

Medications that can affect blood pressure such as:

 • Sedatives
 • Barbiturates
 • Opioid pain relievers
 • Antipsychotic medications
 • Erectile dysfunction medications
 • Stimulants (including caffeine)
 • ADHD medications
 • Wakefulness agents
 • Antidepressants
 • Corticosteroids
 • Migraine medications (triptans and ergots)

Finally, other medications to avoid or use cautiously are:

 • Aminoglycoside antibiotics
 • Certain cancer drugs
 • NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs)
 • Quinine-based drugs
 • Bile acid sequestrants (used to treat high cholesterol)
 • Certain seizure medications
 • bepaalde diabetesmedicijnen
 • Methotrexaat
 • Lithium

Hoe bijwerkingen van Lasix te voorkomen

Mensen die Lasix of een ander diureticum innemen, kunnen ongewenste bijwerkingen ondervinden. Als tablet nemen mensen Lasix meestal elke dag in, soms gedurende een langere periode. Een paar veiligheidsrichtlijnen kunnen helpen de voordelen te maximaliseren en tegelijkertijd het risico op bijwerkingen te minimaliseren.

1. Neem Lasix volgens voorschrift

Volg alle aanwijzingen op die door een zorgverlener zijn gegeven of die op het etiket van het recept staan afgedrukt. De standaarddosis is 40-120 mg per dag voor oedeem en 10-40 mg tweemaal daags voor hypertensie. Als de dosis is verdeeld in twee dagelijkse doses, mag u geen dosis overslaan of twee doses combineren tot één. Neem niet meer of minder dan voorgeschreven tot overleg met een arts of gezondheidsdeskundige.

2. Vertel de arts over alle medische aandoeningen en medicijnen

Vele medische aandoeningen en geneesmiddelen kunnen de veiligheid van het innemen van Lasix beïnvloeden, dus zorg ervoor dat de voorschrijvende arts of zorgverlener goed op de hoogte is van:

 • Alle huidige medische aandoeningen, met name nieraandoeningen, leveraandoeningen, plasproblemen, lage bloeddruk, diabetes, jicht, lupus, elektrolytenproblemen, of allergieën voor sulfonamiden (sulfa-medicijnen)
 • zwangerschap, borstvoeding of plannen om zwanger te worden
 • Een komende operatie of geplande operatie in de toekomst
 • Glucosebloedonderzoeken die binnenkort plaatsvinden
 • Een geplande MRI of medische scan waarbij radioactieve contrastmiddelen worden gebruikt
 • Alle vrij verkrijgbare en voorgeschreven geneesmiddelen, supplementen en kruidenpreparaten die worden gebruikt, met name desmopressine of Marplan (isocarboxazid)

3. Let op tekenen van uitdroging of een verstoord evenwicht van de elektrolyten

Een arts of zorgverlener zal u uitleggen hoeveel en wat voor soort vloeistoffen u moet innemen na een dosis Lasix. Deze kunnen worden beperkt om het succes van de therapie te waarborgen. Toch moet worden gelet op tekenen van ernstige uitdroging of elektrolytendepletie. Deze zijn onder andere:

 • Droge mond
 • Droge ogen
 • Spierkrampen
 • Droogheid
 • vermoeidheid
 • zwakte
 • onregelmatige hartslag
 • Snelle hartslag

Als de hoeveelheid vocht niet beperkt is, neem dan onmiddellijk vocht in bij tekenen van uitdroging. Als vloeistoffen worden beperkt, bel dan een zorgverlener voor medisch advies.

Om een verstoring van het elektrolytenevenwicht te voorkomen, krijgen mensen vaak kaliumsupplementen voorgeschreven, zoals Klor-Con. Daarnaast kunnen zorgverleners adviseren het dieet aan te passen om de hoeveelheid kalium te verhogen.

Gebruik extra voorzichtigheid op warme zomerdagen, omdat mensen dan eerder uitgedroogd raken en elektrolyten verliezen. Mensen kunnen de tijd dat ze buiten zijn op warme dagen vermijden of beperken en altijd een waterfles bij zich hebben. Aangezien sommige mensen gevoeliger kunnen worden voor zonlicht terwijl ze Lasix innemen, is het goed om voorzichtig te zijn op zonnige dagen en zonnebrandcrème of beschermende kleding te dragen.

4. Kom alle vervolgafspraken na en controleer uzelf thuis regelmatig

Om sommige van de ernstigere bijwerkingen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle afspraken worden nagekomen en de nodige tests worden gedaan. Het doel van deze tests en bezoeken is deels om eventuele bijwerkingen te controleren voordat ze ernstige medische problemen worden. Sommige mensen met reeds bestaande medische aandoeningen kan worden gevraagd om regelmatig het lichaamsgewicht, de bloeddruk of de bloedsuikerspiegel te controleren. Controleer deze waarden nauwgezet met in de winkel verkrijgbare weegschalen, bloeddrukmanchetten of bloedsuikermeetapparaten. Noteer de waarden en laat ze aan de arts zien tijdens een bezoek aan de praktijk. Afhankelijk van de reeds bestaande aandoening, moeten mensen die Lasix nemen ervoor zorgen om met een arts te bespreken wat hun streefwaarden zijn voor de bloeddruk, de ideale bloedsuikerspiegel of hoeveel gewicht ze mogen aankomen of verliezen.

5. Plan uw activiteiten rond het doseringsschema

Een arts kan u vragen Lasix altijd op een bepaald tijdstip van de dag in te nemen. Denk eraan: frequent urineren is het meest voorkomende effect van het innemen van Lasix. Het is een goed idee om bepaalde activiteiten tot ten minste vier tot zes uur na inname van een dosis uit te stellen. Sommige mensen kunnen niet op een strikt schema worden gezet. In dat geval kan de dosis worden ingenomen op een tijdstip dat beter past bij de activiteiten van de dag.

6. Vermijd inname van een late dosis

Ter late inname kan Lasix het moeilijk maken om te slapen omdat u vaak naar het toilet moet. De meeste beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zullen mensen adviseren Lasix na een bepaalde tijd niet meer in te nemen, bijvoorbeeld na 16.00 uur. Vraag een arts, apotheker of een andere zorgverlener hoe laat op de dag Lasix kan worden ingenomen zonder een goede nachtrust te verpesten.

7. Vermijd een aantal veelgebruikte vrij verkrijgbare geneesmiddelen

Populaire pijnstillers (NSAID’s), zoals ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Aleve), kunnen de werkzaamheid van Lasix verminderen en de risico’s voor de nieren of de oren vergroten. Ook vrij verkrijgbare (OTC) laxeermiddelen, zoals Miralax en magnesiumcitraat, verhogen het risico op uitdroging en uitputting van elektrolyten. Vraag een arts of andere zorgverlener naar alternatieven voor veelgebruikte OTC-medicijnen wanneer u Lasix gebruikt.